Folketrygdloven § 9 – 12

Pleiepenger for pleie av nærstående i livets sluttfase

​Hva er pleiepenger?

Hvis du pleier en nærstående i livets sluttfase i hjemmet, kan du få pleiepenger via NAV. Pleiepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt. Den du pleier må være hjemme, ikke på sykehus eller sykehjem.

Nære pårørende kan være:
- Barn
- Barnebarn
- Foreldre
- Søsken, eller andre, for eksempel venner

Dagene man får pleiepenger for kan deles mellom flere. De kan også fordeles på enkeltdager over flere uker, slik at behov for fleksibilitet ivaretas.

Hva kan du få?

Du får like mye utbetalt som om du hadde vært sykemeldt (inntil 6 G). Selvstendig næringsdrivende har samme rett og har krav på pleiepenger fra første dag.

Den enkelte pasient har 60 dager med pleiepenger som kan fordeles mellom en eller flere pårørende/nærstående.
Det er vanlig (men ikke et krav) at arbeidsgiver utbetaler lønn og får lønnsutbetalinger refundert i ettertid.
OBS! Krav om refusjon må fremmes innen 3 måneder.

Hvordan søker du?

Du søker om pleiepenger via søknadsskjema fra NAV. Skjemaet finner på nettsidene til NAV:  Pleiepenger for pleie av nærstående i livets sluttfase

Legen eller den helseinstitusjon som har behandlet pasienten fyller ut legeerklæring ved krav om pleiepenger.
VIKTIG! Hver pårørende/nærstående som skal ta ut pleiepenger, må ha sin egen legeerklæring.
Kilde: www.nav.no

Sist oppdatert 15.12.2023