Råd ved tidlig hjemreise etter fødsel

Barnelegen har noen gode råd til dere som velger en tidlig hjemreise etter fødselen, det vil si før det er gått 48 timer.

Vanligvis ligger mor og barn på barselavdelingen i 48-72 timer etter fødsel. Tiden på barselavdelingen er en observasjonsperiode med hensyn på sykdom hos barnet. Foreldre som reiser hjem tidligere må være ekstra oppmerksomme på barnet de første dagene.

Nyfødte barn sover de fleste av døgnets timer, men våkner og vil ha mat. Nyfødte skal ha mat 8-12 ganger i døgnet. Normalt vil barnet roe seg eller sovne etter måltid. Barnet bør få suge så ofte og lenge det vil. Vær oppmerksom på endring i spise/sovemønster.

Dersom barnet ikke vil ta bryst eller flaske, er urolig og ikke vil roe seg etter mat eller ikke lar seg vekke til måltid, kan dette tyde på sykdom. Noen nyfødte er kvalme og brekker seg. Dette går over løpet av 1-2 døgn.

Vi anbefaler at man venter med å innføre smokk til ammingen er veletablert.

Gulfarge i huden i første leveuke er normalt og skyldes fargestoffet bilirubin. Hos de fleste vil gulfargen avta etter 3.-4. levedøgn.

Dersom barnet blir tiltagende gult bør man oppsøke lege, da bør det tas en blodprøve. Spesielt bør man være oppmerksom hvis barnet blir slapt og dårlig til å spise. 

Den første avføringen er sort/grønnsort og skal komme i løpet av de to første levedøgn. Gulfarget avføring kommer etter noen dager. Barnet skal tisse innen 24 timer. Litt rødfarge i bleien de første dagene er vanlig. Etter det andre døgnet forventes det at barnet har flere våte bleier i døgnet.

Infeksjoner i hud eller øyne forekommer nokså ofte. Ofte er det nok å vaske øynene med en vattdott fuktet med springvann.

Puss i øyet kan være tegn på infeksjon og noen barn trenger da øyedråper.

"Kviser" i huden kan også være infeksjon og bør undersøkes dersom de er utbredt eller ikke går over av seg selv i løpet av få dager.

Ved alvorlige infeksjoner kan barnet bli slapt, urolig eller umulig å trøste/roe, spise dårlig, puste fort (>60 pr minutt), sove unormalt mye eller ha feber. Da må barselavdelingen eller lege kontaktes umiddelbart.

Mange barn får et utslett de første levedøgn. Dette er rødt, ofte med en lysere/gul prikk i midten og flytter seg fra sted til sted på få timer. Dette utslettet er normalt og ufarlig.
 

Et friskt nyfødt barn puster 40-60 ganger pr minutt. Det er normalt at barnet tar korte pustepauser på opptil ca 10 sekunder. Rask pust eller pressende/stønnende pust er et sykdomstegn.

Barnet kan være lett blålige på hender og føtter i opptil et døgn etter fødselen. Blålig hud i ansiktet og på kroppen er sykdomstegn.

Sist oppdatert 02.10.2023