En gruppe mennesker som holder drinker

​Vi satser på ernæring

Sykehuset Telemark skal legge enda større vekt på ernæring i pasientbehandlingen. Mattilbudet skal bli enda bedre, og kunnskapen om ernæring skal styrkes blant leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Ernæring skal være en viktig del av pasientbehandlingen ved Sykehuset Telemark. Derfor er det vedtatt en egen ernæringsstrategi for sykehuset. Ernæring skal inngå i forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter.

Sykehuset skal forbedre mattilbudet, og målet er at pasienter skal få tilrettelagt maten etter eget behov.

Når pasienter blir lagt inn på sykehuset, skal det vurderes risiko for underernæring, og alle pasienter i risikogruppen skal behandles.

Ansatte som jobber med pasienter skal få tilbud om kurs i ernæring.
Ernæring er et eget satsingsområde i Pasientsikkerhetsprogrammet.

Det er også et mål å øke kunnskapen hos pasienter og pårørende, og få dem til å forstå hvor viktig det er å få i seg næringsrik mat.

Det skal ikke så mye til.

Lag en smoothie

 


Berik maten med fløte og olje

 


Få opp appetitten

 


Lag små fristelser

 
Sist oppdatert 19.10.2021