Akuttkjeden - reviderte samhandlingsdokumenter

Dokumenter fra Akuttkjeden Telemark som beskriver samhandling mellom fastleger/legevakt og akuttmottak/akuttpoliklinikk og radiologisk avdeling for Skien og Notodden, er revidert.

Publisert 28.03.2022
Sist oppdatert 17.04.2024
En gruppe mennesker i et rom
Målet med de reviderte dokumentene er bedre pasientflyt, reduserte ventetider og et riktig behandlingstilbud.
Hovedendringen gjelder harmonisering av informasjon om åpningstid​/hastegrad med ny akuttpoliklinikkflyt​ som ble etablerte 3.1.2022. I tillegg er det gjort presiseringer vedrørende barn på Notodden, plastikkirurg kun i Skien, samt oppmøte for pasienter som skal til radiologisk avdeling.


​Håper dette er nyttig for god samhandling fremover!

​Husk: Du kan også finne dokumentene i Appen Akuttkjeden Telemark
(velg: Informasjon – Samhandlingsinfo)