Endring av pasientflyt - fagområdet fysikalsk medisin og rehablitering

Sykehuset i Vestfold ved Kysthospitalet overtar aktiviteten som tidligere har vært ved Fysikalsk medisinsk poliklinikk i Porsgrunn. Pasienter med behov for utredning i spesialisthelsetjenesten for muskel og skjelettplager skal henvises til Sykehuset i Vestfold ved Kysthospitalet fra 01.01.2024.

Publisert 26.01.2024
Illustrasjon av skjelett og muskler

Foto: Adobe Stock

Hvilke pasientgrupper som fortsatt kan henvises til Sykehuset Telemark beskrevet under.

Nakke

Pasienter med behov for rask avklaring ift. kirurgi  henvises fra 01.01.24 fortsatt til Sykehuset Telemark nevrologisk avdeling.

Rygg

Elektive pasienter til ortopedisk seksjon ved Sykehuset Telemark

 • Pasienter med adekvate utstrålende smerter > 6-8 uker og med MR-bilder som gir mistanke om spinal stenose, prolaps eller foraminal stenose henvises ortopedi.
 • Pasienter med «røde flagg» må vurderes for enten elektiv henvisning for rask vurdering ved ortopedisk avdeling, eller øyeblikkelig hjelp vurdering ved nevrologisk avdeling.

Skulder

Elektive pasienter til ortopedisk seksjon ved Sykehuset Telemark

Akutte skader 

 • Kirurgi bør skje innen 3 måneder, og helst innen 6 måneder.
 • Subakutt etter mindre traumer hvor de har tidligere hatt en degenerativ supraspinatusruptur, men har dratt av infraspinatus eller enda verre subscapularis i det lille traume og mangler kraft.
 • Luksasjonspasienter (De under 20 år ved første gangs luksasjon. Eldre ved residiverende) bør vurderes for kirurgi.
 • Artrose skulder som ikke har effekt av konservativ tilnærming med trening og smertelindring. Kan være aktuelt for protesekirurgi.
   

Pusteromsaktiviteten (aktiv mot kreft) i øvre del av fylket

Denne aktiviteten blir flyttet til Notodden sykehus.

 • Fastleger henviser til Sykehuset Telemark,Indremedisin (Notodden) og fastlegen presiserer at det gjelder henvisning til Pusterom.

Poliklinisk aktivitet i Vinje ved utredning av muskel- og skjelettplager

Denne aktiviteten opprettholdes som i dag. Dette gjelder pasienter fra Midt-Telemark og oppover i fylket.

 • Fastlegen sender henvisning til fys. med. og rehab. pol. Skien/Porsgrunn og opplyser i søknaden at pasienten ønsker oppmøte i Vinje.
 • Sykehuset Telemark låner lokaler ved AIR i Rauland for dette tilbudet.