Endring i adresseregisteret, NHN-AR

Fra og med 1. august 2023 blir denne adressen deaktivert: Lungesykdommer, Notodden HER-id 103403.

Publisert 25.07.2023
Sykehuset Telemark, Notodden

​​
Dette er et ledd i pågående opprydding i adresseregisteret. 

Alle henvisninger til Sykehuset Telemark som gjelder utredning og behandling av lungelidelser blir vurdert av lungeleger i Skien. Det er tilgjengelighet på kompetanse og kapasitet i henholdsvis Skien og på Notodden som avgjør hvor pasienten får tilbud om behandling.