Endringer i adresser på Norsk helsenett

Sykehuset Telemark vil i løpet av oktober rydde i sykehusets adresseregister hos Norsk Helsenett.

Publisert 22.09.2022
Tekst, brev

I arbeidet med felles henvisningsmottak for somatikken har vi gjort en gjennomgang av våre adresser på Norsk helsenett – Adresseregisteret. 

I den sammenheng vil vi i oktober fjerne en del adresser til lokasjoner vi ikke tilbyr nevnte tjeneste på. Flere av tjenestene som nå står med tilbud i Kragerø og Rjukan vil da bli deaktivert. Tjenestene vil fortsatt bestå ved andre lokasjoner. Dette fører ikke til noen endringer i tjenestene som tilbys, men er gjort for å bedre kunne vise hvor de tilbys.

Det betyr at neste gang adresseregisteret blir oppdatert i deres systemer vil muligheten til å sende til den aktuelle adressen forsvinne. Henvisninger som blir sendt etter at adressen er deaktivert på Norsk Helsenett og før deres systemer er oppdatert, vil fortsatt komme frem og bli tatt hånd om på vanlig måte. 

Ved spørsmål kan dere kontakte:

meldingsansvarlig@sthf.no 

eller

Jørund Kristian Sveen | IKT–rådgiver - Digital samhandling
Avdeling for Teknologi og e-helse 
Sykehuset Telemark
e-post: joesve@sthf.no​ | Mobil: 906 88 370​