Et par briller

Fastlegesiden

​Det annonseres til enhver tid kurs og opplæringsaktiviteter på Sykehuset Telemark, samt i andre foretak.

På sidene under finner du oversikt over annonserte kurs for Sykehuset Telemark, men også for andre helseforetak.

Oversiktene er inndelt i kurs og opplæringsaktiviteter for:

For pasient- o​​g pår​ørende

​For helsepersonell/fagfolk​

​En arbeidsgruppe av leger i Telemark (fastleger/praksiskonsulenter og representanter for legene ved Sykehuset Telemark) har utarbeidet anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og leger på helseforetaksnivå i Telemark.

​Les anbefalingene:

​Samarbeid mellom fastleger og sykehuset​

​Kortversjon - samarbeid mellom fastleger og sykehuset

Sykehuset er avhengig av at henvisningene er fullstendige og gir korrekt informasjon, for at vi skal kunne prioritere riktig og holde fristene sykehuset er pålagt.

Det er utarbeidet noen generelle sjekklister, se nedenfor.
For henvisning til spesifikke behandlinger og undersøkelser kan du finne mer informasjon om henvisning i de enkelte behandlingstekstene. Se ​avsnittet om henvisning. (Når du har funnet den behandlingen/undersøkelsen du er ute etter: bla litt nedover på siden, og klikk på "Sjekkliste for henvisning...")

Se vår oversikt over behandlinger og undersøkelser

​Generelle sjekklister for henvisning til Sykehuset Telemark

Det er utarbeidet en del sjekklister for henvisninger til Sykehuset Telemark:

Se oversikt over henvisningsrutiner

​​

Sykehuset Telemark mottar henvisninger elektronisk og på papir

Mange av de administrative opplysningene kommer automatisk med dersom du som henviser bruker den integrerte henvisningsmalen i din elektroniske pasientjournal. Henvisningen kan du sende elektronisk dersom du er oppkoplet, eventuelt som papirhenvisning.

Nasjonale føringer

Sykehuset Telemark ønsker at prinsippene i veiledning fra Helsedirektoratet benyttes.

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, den gode henvisning

Nasjonale prioriteringsveiledere omhandler vurdering av hvilke pasientgrupper som har rett til prioritert helsehjelp. Forsvarlig ventetid er angitt i veilederne for den enkelte diagnosegruppe.

Prioriteringsveilederne fra Helsedirektoratet

​​Du finner henvisningsadresser for Sykehuset Telemark i adresseregisteret hos Norsk helsenett (NHN).

Se adresseregister NHN for Sykehuset Telemark​


Fastlegenytt

    Sist oppdatert 02.10.2023