Ordningen med samhandlingslege

  • Leder for samhandlingslegene (20%stilling): Edvard Løchen, E-post: edvard.lochen@gmail.com
  • Samhandlingslege ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (10% stilling): Bjørnar Nyen
  • Samhandlingslege ved Medisinsk klinikk (10%):  Aleksander Thorne
  • Samhandlingslege ved Kirurgisk klinikk (10%):  Siamek Shekarci

Samhandlingslegene er et nettverk av allmennleger som er deltidsansatt på sykehuset for å fremme samarbeid mellom sykehuset og fastlegene, og arbeider med å forbedre pasientforløpet mellom første og annen linje i helsetjenesten.

Vi samarbeider med kliniske avdelinger om det faglige samspillet mellom sykehuset og fastlegene, og arbeider også på systemnivå med forbedring av kommunikasjon. Leder for samhandlingslegene er knyttet til Fag- og forskningsavdelingen ved fagdirektør Halfrid Persdatter Waage. Leder arbeider med informasjon innad i sykehuset og utad til kommunene, på områder som medikamentsikkerhet, epikrisetjeneste og pasientinformasjon.

Samhandlingslegene har i samarbeid med avdelingene valgt ut målbare prosjekter for bedring av arbeidsdeling og informasjonsflyt mellom første- og annenlinje. 

Sist oppdatert 08.01.2024