Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark

Telemark har gjennom mange år ligget høyest av alle fylker i Norge på bruk av psykofarmaka.

Praksiskonsulent-gruppa ved Sykehuset Telemark HF tok derfor i 2019 initiativ til et samarbeid for å sikre riktigere bruk av psykofarmaka og opioider. I dette samarbeidet inngår fastleger, kommuneoverleger, Sykehuset Telemark ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Fylkeslegen i Telemark og Mental Helse.

Fra våren 2022 har arbeidsgruppa for satsingen "Riktigere bruk av psykofarmaka og opioider i Telemark" hatt fokus på legemiddelbruk ved sykehjem i Telemark. Det ble som ventet avdekket betydelige utfordringer med polyfarmasi hos sykehjemsbeboere. Ved mange sykehjem er det satt i gang tiltak for å fremme riktigere legemiddelbruk. ​

På nettstedet for dette samarbeidet finner du statistikk, bakgrunnstoff og nyttig informasjon.

 

Psykofarmaka i Telemark

Se også:informasjon om og oversikt over, brevmaler og kartleggingsskjema.

Sist oppdatert 15.03.2022