Fjerning av p-staver i overarm

- Fjerning av ikke-palpabel p-stav på overarm bør utføres i spesialisthelsetjenesten, sier seksjonsleder Tone Myrland ved plastikkirurgi, Sykehuset Telemark.

Publisert 27.09.2023
Illustrasjon av arm og p-stav

Fastlegene bør ikke selv forsøke å fjerne ikke-palpabel p-stav på overarm selv på grunn av fare for nerveskade. Pasientene skal henvises til seksjon for hånd-, plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Viser til følgende artikkel: 

https://tidsskriftet.no/2021/04/kort-kasuistikk/alvorlige-nerveskader-ved-bruk-av-p-stav​