Henvisning til ABUP ved mistanke om spiseforstyrrelser

Det er viktig at dere innhenter og legger ved opplysningene vi trenger for å vurdere alvorlighetsgraden av spisevanskene og behov for behandling hos oss.

Publisert 17.02.2023
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri - bygg 74 i Skien
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri - bygg 74 i Skien (flytter til Gjerpens gate i Skien i løpet av mars)

​Dette er: 

  • Somatisk undersøkelse som inkluderer vekt, høyde, størrelse på vekttap, blodtrykk, puls
  • Vekttap på kort tid  evt. undervekt over tid
  • Forstyrrede tanker i forhold til mat og kropp.
  • Metoder for og omfang av selvfremkalt vekttap f. eks oppkast, overtrening, redusert matinntak
  • Menstruasjon/ forsinket pubertet?
  • Aktuelle blodprøver: Hb, EVF, LPK med diff-telling, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, s-ferritin, s-albumin, kreatinin m GFR, TSH, Frit T4, vitamin D, folsyre og vitamin B12. Ut over dette rekvireres laboratorietester på klinisk indikasjon
  • Annen aktuell informasjon som annen sykdom, vesentlige anamnestiske opplysninger, aktuelle belastninger etc. 

For mer utfyllende informasjon se:

Utredning av spiseforstyrrelser i primærhelsetjenesten - Helsedirektoratet

Spiseforstyrrelser - Helsedirektoratet​