Informasjon om nedetid ved Sykehuset Telemark og Betanien Hospital

Helgen 1. – 3. desember 2023 blir pasientsystemet hos Sykehuset Telemark og Betanien Hospital konsolidert med Oslo universitetssykehus.

Publisert 16.11.2023
DIPS-logo

Konsekvensene for eksterne samhandlingsparter er at sykehusene ikke vil kunne lese elektroniske meldinger i perioden fra og med fredag klokke 17 og til og med  søndag cirka klokken 6. Sykehusene vil heller ikke kunne sende elektroniske meldinger (epikriser m.m.) Når systemet er tilbake i normal drift vil meldinger sendt i løpet av helgen sendes og mottas som vanlig.

Pasienter som henvises for øyeblikkelig hjelp må ha med seg en utskrift av henvisningen. Rekvirering av laboratorie- eller radiologitjenester vil foregå som normalt. Øvrige henvendelser til sykehusene denne helgen og i uke 49, bør begrenses til de mest nødvendige  

Det kan også nevnes at konsolidering fortsetter for øvrige helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst utover 2024 og 2025.  Nærmere informasjon sendes fra hvert aktuelle helseforetak.

 

Ved spørsmål kontakt

  • STHF: 35005311
  • DIPS@STHF.NO