Ny studie om plutselig innsettende hørseltap

På Øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset Telemark startet vi i vinter en studie om plutselig innsettende hørseltap,  også kalt "sudden deafness».

Publisert 01.06.2023
Anette Aase Setsaas, overlege Øre-nese-hals
Anette Aase Setsaas, overlege Øre-nese-hals

​Vi ønsker å gjøre alle fastleger og legevaktsleger oppmerksomme på denne studien.

Studien er i regi av Haukeland, der vi er et av studiesentrene. 

Standardbehandling har i lang tid vært Prednisolon alene. Målet ved denne studien er å se hvordan trykktankbehandling kan virke inn på bedrin​g av hørselen hos denne pasientgruppen, som tillegg til standardbehandling. Studien kalles forkortet SuDHO.
 
Pasienter som henvises til Sykehuset Telemark med symptomer på plutselig innsettende hørseltap blir forespurt om å delta i studien SuDHO. De som samtykker blir tilfeldig inndelt to grupper (randomisert via et datasystem). Begge gruppene blir fulgt opp ved Sykehuset Telemark og får standardbehandling. ​Den ene gruppen blir henvist til Ullevål for trykktankbehandling og den andre gruppen får kun standardbehandling. 
Oppfølgingen skjer 15 dager etter symptomstart, deretter henholdsvis 8 og 14 uker etter symptomstart.  
 
Det som er viktig for oss er at dere som jobber prehospitalt gjør følgende:
  1. Fanger opp pasientgruppen med «sudden deafnes» (plutselig innsettende hørseltap).
  2. Ringer vakthavende umiddelbart slik at vi kan kalle de raskt inn til undersøkelse og behandling dersom diagnosen er sannsynlig. Behandling skal helst starte innen syv dager fra symptomstart.
  3. Dersom diagnosen er sannsynlig: start opp med Prednisolon 60 mg/d frem til time hos oss.
​Ved spørsmål om studien i seg selv kan dere henvende dere til Anette Aase Setsaas, overlege ØNH, og PI, Principal Investigator, for denne studien ved Sykehuset Telemark.