Nytt behandlingstilbud for depresjon, sosial fobi og panikkangst

Sykehuset i Telemark har nylig startet opp et nytt behandlingstilbud, eMestring, som behandling av depresjon, sosial fobi og panikkangst. eMestring er vist å ha like god effekt som vanlig behandling i poliklinikk og er testet ut over mange år i andre helseforetak.

Publisert 01.04.2022
Sist oppdatert 17.04.2024
Illusrrasjonsbilde - person med mobil og PC

eMestring har noen klare fordeler: pasienten kan komme raskere i gang med behandling, trenger ikke ta fri fra skole eller jobb for å møte til behandling og trenger ikke bruke tid og krefter på transport til behandlingen. Behandlingen er også rimeligere enn vanlig poliklinisk behandling.

Pasienten har tett kontakt med behandler via eMestringsprogrammet gjennom hele forløpet. Behandlingen består av kognitiv adferdsterapi. Dette innebærer at pasienten jobber seg gjennom psykoedukasjon, hjemmeoppgaver, øvelser og spørreskjemaer på nettet i skriftlig dialog med behandler.

Aktuelle for tilbudet er pasienter med depresjon, sosial fobi eller panikkangst som har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten, har vanlige leseferdigheter, tilgang til data/nettbrett/smarttelefon og klarer å logge på via BankID. Den viktigste faktoren for at pasienter skal ha nytte av eMestring, er at de selv har sansen for opplegget og ønsker å prøve det. Fastleger og pasienter kan gå inn på eMestring Telemark og finne utdypende informasjon om tilbudet. 

Fastleger kan henvise aktuelle pasienter som vanlig til Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark. Skriv i henvisningen at pasienten kan være interessert i eMestring. Pasienten blir vurdert på vanlig måte i inntaksteam og de som fyller kriteriene for inntak i spesialisthelsetjenesten, utredes som vanlig i poliklinikken. Etter endt utredning avklares det om eMestring er aktuelt for pasienten.  Denne behandlingen har ikke egenandel, utover oppstart- og avslutningssamtale. Dersom pasienten ikke opplever utbytte av eMestring, vurderes evt annen behandling. 

Kanskje dette er et tilbud du som fastlege kan informere noen av dine pasienter om?