ØNH-seksjonens tilbud ved pakkeforløp for kreft

Ved henvisning til ØNH-seksjonen for tumor colli/spyttkjertelsvulster/persisterende lymfadenopati er det ikke behov for samtidig å henvise til ultralyd ved røntgenavdelingen.

Publisert 27.10.2022
Illustrasjon av en unersøkelse ved ØNH-poliklinikken

ØNH-seksjonen ved Sykehuset Telemark tar imot pakkeforløp med mistanke om kreft i ØNH området, men også andre kuler som forstørrede spyttkjertler eller lymfeknuter som har vært forstørret over tid. 

Ved ØNH-undersøkelsen bruker vi ultralyd til diagnostikk og som hjelpemiddel for ultralydveiledet punksjonscytolog/grovnålsbiopsi. 

Dersom pasienten henvises til ØNH-seksjonen for tumor colli/spyttkjertelsvulster/persisterende lymfadenopati er det derfor ikke behov for  samtidig å henvise til ultralyd ved røntgenavdelingen på sykehuset.