Pasienters rett til å velge behandlingssted

Pasienters rett til å velge behandlingssted er nå begrenset til helseaktører som RHF-ene har avtale med.

Publisert 11.08.2023
Illustrasjonsbilde: kvinne som viser usikkerhet ved valg

​Flere fastleger har tatt kontakt med «Informasjonstjenesten Velg behandlingssted» med spørsmål om pasienters rett til å velge behandlingssted er avviklet. 

Pasientene hadde tidligere mulighet til å velge behandlingssted hos private aktører uten avtale med RHF-ene, men der HELFO hadde etablert godkjenningsordning etter visse kriterier. Det er denne ordningen som ble avviklet fra 01.01.2023, riktignok med en overgangsordning for pasienter som allerede hadde påbegynt et pasientforløp hos slike aktører. Jfr. lovendringer i Spesialisthelsetjenesteloven § 4-3 og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4.

Pasienters rett til å velge behandlingssted er således nå begrenset til helseaktører som RHF-ene har avtale med. 

Pasientene har imidlertid fremdeles rett til å velge behandlingssted:

se velg behandlingssted på Helsenorge

«Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted» sitter med svært nyttig informasjon om dette, inkludert oversikt over ventetider. Dette gjelder både offentlige behandlingssteder, private behandlingssteder med offentlig avtale og avtalespesialister. 

Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted har nylig fått nytt telefon nummer:
24 24 05 00. 

Der kan du som fastlege og pasienter raskt og effektivt få veiledning rundt valg av behandlingssted / ventetider.

​Les mer om behandlingsstedenes ansvar for rett til valg av behandlingssted på  Helsedirektoratets sider​