Retningslinje - dyp venetrombose pasientforløp

Retningslinje om dyp venetrombose beskriver rutiner for samarbeid mellom helsepersonell -ved henvisning, mottak og oppfølging av pasienter med mistenkt og/eller påvist dyp venetrombose (DVT). Oppdatert 8. november med retningslinje for Notodden.

Publisert 08.11.2023
Sist oppdatert 08.01.2024
Illustrasjon - tannhjul som griper i hverandre

Foto: Adobe Stock

Ny DVT-flyt for henvisende instanser er utarbeidet med formål om bedre prehospitale undersøkelser og vurderinger for god pasientbehandling. Vi ønsker med denne flyten også å samle pasientene på et gunstig tidspunkt for å forebygge kø og lange ventetider.

DVT-pasienter blir undersøkt og behandlet  både  ved sykehuset i Skien og på Notodden. Tidligere har vi sendt ut en DVT-flyt som omhandlet sykehuset i Skien.Det er nå utarbeidet en versjon for Skien og en for Notodden, grunnet enkelte ulikheter dem imellom.

På Notodden kan man tilby ultralydundersøkelse fra mandag til fredag, samt lørdag fra 09:00-15:00. Pasienter som faller utenfor disse tidspunktene må vurderes indisert behandlet med empirisk antikoagulasjon frem til virkedag. Om det er kritisk med tanke på rask undersøkelse og avklaring, bør det vurderes å sende pasienten til Skien eller avklare med CT-undersøkelse på Notodden sykehus.
Sykehuset på Notodden ønsker alltid at henvisning til radiologisk avdeling/ultralyd skal følge med henvisningen fra fastlege/legevakt. 

Lenker til nedlasting av retningslinjene:

Dyp-venetrombose-Skien.pdf

Dyp-venetrombose-Notodden.pdf