Sykehuset Telemark vil redusere antall gastroskopier

Kort sagt går det ut på at alle pasienter under 45 år uten alarmsymptomer, som henvises til gastroskopi, får avslag på undersøkelse.

Publisert 11.04.2024
Illustrasjon - gastroskopi

Foto: Adobe Stock

Illustrasjonsbilde: Gastroskop

Sykehuset Telemark arbeider i tråd med Helsepersonell-kommisjonens rapport med å identifisere områder hvor utredning og/eller behandling gir lite helsegevinst. 

Forekomsten av øsofagus- og ventrikkelcancer har blitt betydelig redusert de siste 50 år. Sannsynligheten for å finne ondartet sykdom ved gastroskopi av pasienter under 45 år uten tegn som tyder på kreftsykdom er derfor svært liten.  Les også nyhetssak på Helse Sør-Østs nettside: Vil redusere bruken av gastroskopi - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Kapasiteten på gastroskopier er presset. En endring i henvisningspraksis rundt dette kan frigi kapasitet som vi blant annet kan benytte til pakkeforløp og undersøkelser ved øyeblikkelig-hjelp.

Vi er klar over at det er et stort «symptomtrykk» i befolkningen fra øvre GI-tractus, men det er likevel mulig å gjøre noen presiseringer rundt henvisningspraksis:

  • Pasienter under 45 år med lett og ukomplisert refluks/dyspepsi kan først forsøke en kur med PPI uten Gastroskopi (jamfør Dyspepsi - Helsedirektoratet)
  • Helicobacter pylori pos.: Hos pasienter under 45 år er Test og behandle-strategi med forsøk på eradikasjon av Helicobacter pylori og evaluering av effekt av behandlingen rimelig å forsøke før man henviser til øvre endoskopi.
  • Viser for øvrig til Helsedirektoratets prioriteringsveileder for detaljer. Tilstander for fordøyelsessykdommer - Helsedirektoratet

Pasienter kan med fordel gis lenke til pasientinformasjon om syreplager (dyspepsi) på vår nettside: Syreplager (sthf.no) 

Ved tvil, kan enkelttilfeller gjerne diskuteres med gastroenterolog per telefon eller dialogmelding.