Divergent epigenetic responses to perinatal asphyxia in severe mental disorders.

2024 Via epigenetiske forandringer er det mulig at surstoffmangel ved fødsel kan disponere for psykiatrisk lidelse senere i livet.

Wortinger LA, Stavrum AK, Shadrin AA, Szabo A, Rukke SH, Nerland S, Smelror RE, Jørgensen KN, Barth C, Andreou D, Weibell MA, Djurovic S, Andreassen OA, Thoresen M, Ursini G, Agartz I, Le Hellard S. Translational Psychiatry 2024.

Komplikasjoner ved fødsel fører ofte til forbigående mangel på surstoff til barnet (asfyksi). De fleste som er blitt utsatt for asfyksi ved fødsel, går det fint med og de får ingen utvikling av f.eks. psykiatriske lidelser. Allikevel er det en noe økt risiko for senere psykiatrisk lidelse etter asfyksi ved fødsel. Dette er ikke så uventet siden hjernevev er spesielt følsomt for surstoffmangel.

Men – asfyksi er en av flere ytre påvirkninger i livet som kan påvirke såkalt metylering av gener som styrer alle prosesser i kroppen. Gjennom metylering kan ytre påvirkning som asfyksi skru viktige gener av og på og gi såkalte «epigenetiske» forandringer i genene.

 

I denne studien ble opplysninger om asfyksi ved fødsel hentet ut fra det nasjonale «Mor/Barn Registeret». Epigenetiske forandringer i blodprøver fra 643 pasienter med schizofreni eller bipolar lidelse ble sammenlignet med 676 friske personer. Det ble påvist forskjeller i epigenetiske mønstre som kan tyde på at asfyksi ved fødsel ikke bare disponere for psykiatrisk lidelse ved direkte mangel på surstoff til hjernen, men også ved epigenetisk påvirkning av gener.

 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1038/s41398-023-02709-7

 

Sist oppdatert 16.02.2024