The short-term impact of methylprednisolone on patient-reported sleep in patients with advanced cancer in a randomized, placebo-controlled, double-blind trial

2020 Bruk av kortisonmedisin gir ikke søvnforstyrrelser hos pasienter med langtkommen kreftsykdom

Jakobsen G, Engstrøm M, Hjermstad MJ, Rosland JH, Aass N, Albert E, Kåsa S, Fayers P, Klepstad P, Paulsen Ø Support Care Cancer Aug 27 2020

I sin doktorgradsdisputas i 2017 viste Ørnulf Paulsen ved Sykehuset Telemark at pasienter med langtkommen kreftsykdom og behov for sterke smertestillende medisiner ikke fikk noen tilleggseffekt på smertelindring ved å bruke kortisonmedisiner. Men – kortison har en del andre gunstige virkninger som bedret matlyst og mindre fatigue (trettbarhet). I denne artikkelen er det samme pasientutvalget (55 pasienter trukket ut til en ukes tilskudd med metylprednisolon 16mg morgen og ettermiddag (før kl. 18) eller placebo («narremedisin»)) for å se om kortisontilskudd gir søvnforstyrrelser hos pasienter med avansert kreftsykdom. Søvnforstyrrelser er en kjent bivirkning hos mindre syke pasienter. Søvnforstyrrelser ble registrert med internasjonalt anerkjente spørreskjema.

Undersøkelsen viste at det var ingen overvekt av søvnforstyrrelser i pasientgruppen som fikk metylprednisolon. Dette er nyttig informasjon i valget av best mulig behandlingstilbud hos pasienter som er i siste fase av livet og hvor flest mulig dager uten unødvendige bivirkninger av behandling betyr spesielt mye.

Geir Hoff


Doi: 10.1007/s00520-020-05693-6
Sist oppdatert 21.09.2023