ARTIKLER FRA NASJONAL FORSKNINGSRAPPORT

 • Ingvild Haugen utenfor sykehuset, portrettbilde.
  26. mai 2023
  Kognitiv strategitrening gir bedre hverdag for pasienter med schizofreni

  Kognitiv strategitrening kan gi pasienter med psykoselidelser eller psykoserisiko et bedre og mer velfungerende hverdagsliv. Det viser en forskningsstudie i Sykehuset Innlandet og Fekjær psykiatriske senter.

 • Ambulansearbeider med hodekamera i interaksjon med pasient.
  26. mai 2023
  Lite kamera – store muligheter

  Det er økt trykk på alle nivåer i helsetjenestene våre. Hva kan vi gjøre for å utnytte ressursene bedre, og sikre at alle får riktig helsehjelp på riktig nivå til rett tid? Det er et spørsmål mange stiller seg. I Sykehuset Innlandet har inn...

 • Doktorgradsstipendiat og nevrolog, Heidi Øyen Flemmen i pasientsamtale
  1. juni 2022
  Kan vi forebygge helseulikhet i behandling av MS-pasienter?

  Evner norske sykehus å yte lik helsehjelp til alle som rammes av MS, uavhengig av deres bakgrunn og egne ressurser? Dette ønsket doktorgradsstipendiat og nevrolog ved Sykehuset Telemark, Heidi Øyen Flemmen, å få svar på.

Sist oppdatert 04.12.2023