​Forskningsfond og gaver til forskning

​Fond til støtte for forskning ved Sykehuset Telemark

Forskning er viktig for Sykehuset Telemark. Det bidrar til utvikling av behandlingstilbudet vårt, styrker rekrutteringen av viktig fagpersonell til sykehuset samt bidrar til kompetanseutvikling hos våre ansatte.

Forskningsfondet ved Sykehuset Telemark er opprettet for å styrke forskningsvirksomheten ved sykehuset.

Fondet vil utelukkende bli benyttet til forskning,  og forvaltes av sykehusets forskningsutvalg. Forskningsutvalget består av forskere som er ansatt ved Sykehuset Telemark, samt en brukerrepresentant, en representant for Høyskolen i Sørøst-Norge og en representant fra Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset Telemark har et utstrakt samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

Fondet baserer seg på gaver, alle beløp er velkomne. Givere kan velge om de vil være anonyme.

Ønsker man å støtte spesielle fagområder eller diagnoser må dette oppgis.

​Bidrag til sykehusets forskning

Bidrag kan betales inn til:

ST Forskningsfond 
kontonummer 8601.79.09012 eller Vippsnummer: 545973

​Kontaktinformasjon

E-post: fou@sthf.no

​Hege Kersten Forskningssjef, Sykehuset Telemark
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo 
Telefon: 928 07 875  

​Geir Hoff Assisterende forskningssjef, Sykehuset Telemark
Rådgiver kreftregisteret
Professor emeritus, Universitetet i Oslo
Telefon: 918 66 762Sist oppdatert 24.03.2023