Forskningsutvalget ved Sykehuset Telemark

Forskningsutvalget, det rådgivende organet for forskningen ved Sykehuset Telemark, har som formål å legge forholdene til rette for forskning og utvikling.

Utvalget består av forskere fra sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold, Universitetet i Sør-øst Norge.

Forskningsutvalgets skal:

 • ​stimulere til økt forskningsaktivitet ved Sykehuset Telemark 
 • forbedre kvaliteten på forskning ved Sykehuset Telemark 
 • foreslå disponering av tilgjengelige forskningsmidler for direktøren
 • etablere kontakter og samarbeid med forskningsmiljøer utenfor Sykehuset Telemark 
 • bidra til formidling av forskningsresultatene internt ved Sykehuset Telemark  og eksternt

​Medlemmer

Forskningsutvalget ledes av forskningssjef/førsteamanuensis Hege Kersten.
Sekretær er forskningskoordinator Anita Lilius, Forskningsavdelingen.

Øvrige medlemmer er:

 • ​Fagdirektør dr. med. Halfrid Waage, Fag og forskningsavdelingen
 • Visedekan for forskning og entreprenørskap​, Cecilie Varsi, USN
 • Forskningssjef SiV/professor UiO Tomm Bernklev, Sykehuset i Vestfold
 • Overlege/forsker/førsteamanuensis UiO Ørnulf Paulsen, Medisinsk klinikk
 • Overlege/forsker Torkjell Nøstdal, Akutt og beredskapsklinikk​
 • Psykologspesialist/forsker Idun Røseth, Barne og ungdomsklinikken
 • Psykologspesialist/forsker Lars Erik Eide Johansen, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ​​
 • Brukerrepresentant Christian Vik, Sykehuset Telemark
 • Overlege/Førsteamanuensis Anne Kristin M. Fell, Medisinsk serviceklinikk
 • ​Overlege/forsker Rasmus Nilsson, Kirurgisk klinikk

Møterett: 

 • Spesialrådgiver/professor dr. med. Geir Hoff, Forskningsavdelingen

 

Sist oppdatert 24.03.2023