Kontakt Sykehuset Telemark om forskningsprosjekter

Sykehuset Telemark har som mål å øke forsknings- og innovasjonsaktiviteten og deltar gjerne i studier og prosjekter som er relevant for helseforetaket.

​Forskningssamarbeid med Sykehuset Telemark 

Ved et ønske om forskningssamarbeid med Sykehuset Telemark  sendes en forespørsel om samarbeid til kliniske.studier@sthf.no​ sammen med relevante vedlegg, inkludert:

 • Me​​ldeskjema 
  - dersom du får opp en påloggingsboks, klikk Avbryt
 • Prosjektbeskrivelse/protokoll
 • Samtykke/informasjonsskriv
 • Eksterne godkjenninger  (REK/NSD/PVO/Datatilsynet/SLV/Helsedirektoratet)
 • Utkast til samarbeidsavtale/databehandleravtale
 • Eventuell godkjenning fra prosjekteiers personvernombud

Hvis det finnes en kontaktperson for prosjektet ved sykehuset er det fint om dette nevnes i henvendelsen.

Lokale godkjenninger fra aktuelle ledere (klinikkforankring), samt tilråding fra personvernombudet ved sykehuset  må foreligge før oppstart av prosjektet. Dette bistår Forskningsavdelingen med å fremskaffe.

Ved oppdragsstudier fra industrien samarbeider sykehuset med Inven2​, som bistår i kontraktsforhandlingene. Vår rådgiver for kliniske studier vil også følge prosjektet tett fram til oppstart.

 

​Student- og mastergrads​prosjekter / mindre forskningsprosjekter hvor Sykehuset Telemark ikke skal ha forskningsansvar

Sykehuset Telemark ønsker også studenter og eksterne forskere velkommen til å gjennomføre egne prosjekter i helseforetaket. Som hovedregel skal utdanningsinstitusjonen være dataansvarlig for studentprosjekter som gjennomføres ved sykehuset.

For master-, student-, eller enkle forskerinitierte prosjekter utenfor helseforskningsloven, som ikke omfatter pasient- eller pårørendedata og hvor hele forskningsansvaret ligger hos ekstern institusjon har vi en forenklet godkjenningsprosedyre. 

Se Eksterne prosjekter hvor Sykehuset Telemark ikke har forskningsansvar

 

​Utlevering av person- og helsedata

Ved forespørsel til sykehuset om utlevering av pasientopplysninger (journaldata) til bruk i ekstern forskning, skal forespørselen inkludere disse vedleggene:

 • Søknad om utlevering (Må inneholde informasjon om søker, prosjektet, hvilke opplysninger som ønskes utlevert)
 • Prosjektbeskrivelse/protokoll
 • Samtykke/informasjonsskriv eller dispensasjon for samtykke
 • REK-søknad og REK-godkjenning (helseforskning)
 • Tilråding fra personvernombudet hos søkerorganisasjonen

Forespørselen sendes til postmottak@sthf.no​ merket med personvernombud. Dersom forespørselen inneholder personopplysninger eksempelvis signerte samtykker fra forskningsdeltakere eller liste over personer hvis data ønskes utlevert, må denne informasjonen sendes på sikker måte,
for eksempel pr. post til: 
Sykehuset Telemark,
Postmottak
Postboks​ 2900 Kjørbekk
3710 Skien 

​Utlevering av humant biologisk materiale

Ved forespørsel til sykehuset om utlevering av humant biologisk materiale til bruk i forskning, skal forespørselen inkludere disse vedleggene:

 • ​Søknad om tilgang til humant biologisk materiale fra biobank (Må inneholde informasjon om søker, prosjektet, biobanken materiale ønskes utlevert fra, hvilket materiale det søkes om, hva som skjer med materialet etter bruk, samt informasjon om forsendelse og fakturering)
 • Prosjektbeskrivelse/protokoll
 • Samtykke/informasjonsskriv eller dispensasjon for samtykke
 • REK-søknad og REK-godkjenning (helseforskning)
 • Tilråding fra personvernombudet hos søkerorganisasjonen

Forespørselen sendes til postmottak@sthf.no​ merket med navn på den som er ansvarlig for biobanken, alternativt personvernombudet. Dersom forespørselen inneholder personopplysninger eksempelvis signerte samtykker fra forskningsdeltakere eller liste over personer hvis biologiske materiale ønskes utlevert, må denne informasjonen sendes på sikker måte. For eksempel pr. post til: 
Sykehuset Telemark,
Postmottak
Postboks​ 2900 Kjørbekk
3710 Skien 

 

Sist oppdatert 26.02.2024