Eksterne forskningsprosjekter hvor Sykehuset Telemark ikke har forskningsansvar

Eksterne forskningsprosjekter der Sykehuset Telemark ikke har forskningsansvaret kan ha en forenklet behandling.

Denne fremgangsmåten gjelder for prosjekter utenfor Helseforskningsloven, som ikke omfatter pasient- eller pårørendedata, samt at hele forskningsansvaret ligger hos ekstern institusjon. 

Dette kan f.eks. være masterprosjekter, annet studentprosjekt etc. Slike prosjekter kan tilfredstille kravene om forenklet behandling. 

Innmelding, vurdering og godkjenning

  • ​​Prosjektbeskrivelse skal være godkjent i utdanningsinstitusjon eller hos annen forskningsansvarlig institusjon før henvendelse til sykehuset.
  • Hvis du kan krysse av alle boksene i punkt 3 i skjemaet oppfylles kriteriene til forenklet behandling og det trengs da ingen tilrådning fra personvernombudet. Merk at prosjektet allikevel skal meldes inn ved å fylle ut fornklet meldeskjema. 
  • Utfylt skjema med alle relevante vedlegg (angitt i skjemaet) må sendes til kontaktpersonene i klinikken der prosjektet skal gjennomføres. Det er opp til enheten det gjelder å avgjøre om de skal delta eller ikke.
  • Leder(e) i klinikken gjør en vurdering av om prosjektet kan gjennomføres i sin organisasjonsenhet og gir tilbakemelding til søker.

Rapportering

  • ​​Når prosjektet er ferdigstilt er det ønskelig at resultatene formidles tilbake til sykehuset. Student og/eller prosjektleder avklarer med berørte ledere hvordan formidlingen skal skje.

Last ned forenklet meldeskjema​(Dersom du får en påloggingsboks - klikk Avbryt)

Ref. Heliksprosedyre 14740 (NB! lenken krever at du er pålogget sykehusets nettverk)​ 

For prosjekter som ikke tilfredsstiller kravene til forenklet behandling må ordinært meldeskjema sendes inn, og søknaden behandles på vanlig måte av personvernombudet. Informasjon om hvordan melde inn ønske om forskningssamarbeid med Sykehuset Telemark finner du her: Forskningssamarb​eid med Sykehuset Telemark​.

Sist oppdatert 11.03.2024