Biochemical markers after the Norseman Extreme Triathlon

2020 Deltakere i Norseman Triatlon har normalt ekstreme blodprøveverdier som ellers kan tyde på alvorlig sykdom

Nyborg C, Melau J, Bonnevie-Svendsen M, Mathiasen M, Melsom HS, Storsve AB, Hisdal J PLOS One, September 2020

Norseman Triatlon ansees å være det mest krevende av alle ultra-triatloner. Løpet består av 3800 meter svømming i Hardangerfjorden og 180 km sykling og 42,2 km løping med en akkumulert klatring på 5200 høydemeter og målgang på Gaustatoppen. Av og til faller deltakere sammen av utmattelse og trenger sykehusinnleggelse. Blodprøver som tas da er ofte langt utenfor normalområdet for «vanlige dødelige» - verdier som ellers bare sees ved alvorlig sykdom. Vi mangler referanseområder for hva som er «normalverdier» for disse idrettsutøverne.

I denne studien er det tatt diverse blodprøver før start, like etter målgang og etter et døgn for å se hva som kan ansees å være «normalverdier» for deltakerne. 98 deltakere deltok. Som kontroll ble de samme blodprøvene tatt av 15 deltakere i det mer moderate Oslo Triatlon (olympisk type triatlon). 

Verdiene av blodprøver som vanligvis tyder på muskelskade, betennelse og hjertesvikt var alle førhøyet – vesentlig mer blant dem som deltok i Norseman enn i olympisk triatlon.  99% av Norseman-deltakerne og 23% av deltakerne i olympisk triatlon hadde forhøyede verdier av NT-proBNP (mål på konsentrasjonen i blodet av et hjertehormon som kan tyde på hjertesvikt). 

Resultatene gir grunnlag for en bedre vurdering av triatlon-deltakere som tenger helsehjelp i tilslutning til løp.  


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1371/journal.pone.0239158

Sist oppdatert 21.09.2023