Chyluria: what does the clinician need to know?

2020 En oversikt over den sjeldne tilstanden med lekkasje av lymfevæske ut i urinen

Stainer V, Jones P, Juliebø SØ, Beck R, Hawary A Therapeutic Advances in Urology 2020 Jul 16;12:1756287220940899

​Chyluria er forårsaket av tilstedeværelsen av lymfe i urinen. Lymfe er et stoff som inneholder emulgert fett, albumin og fibrin. De fleste tilfeller i verden er forårsaket av parasittinfeksjon f.eks. filariasis. Det er derfor oftest sett i Asia. Chyluria er sjelden i Skandinavia og er vanligvis et resultat av fisteldannelse. En fistel er en forbindelse mellom to hulrom, i dette tilfelle mellom lymfekanalene og urinveiene. Dette kan skyldes traumer, operasjoner, kreft og strålebehandling. I 70% av tilfellene vil en oppdage dette pga melkehvit urin.

Denne artikkelen gir oppdatert oversikt over alle forhold ved tilstanden basert på den mest oppdaterte forskningen som er tilgjengelig. For chyluria som ikke skyldes parasitter, og som ikke kan behandles med medikamenter, kan en ofte lukke fistelen ved å stimulere dannelse av arrvev lokalt ved fistelen ved bruk av sølvnitrat. Kirurgi er reservert for tilfeller hvor alle andre behandlingsmuligheter har sviktet. Chyluria kan forekomme under graviditet, noe som gir ekstra utfordringer. Målet er i så fall å utsette behandlingen til etter fødselen hvis det er mulig.


Siri Øvereng Juliebø

Link PubMed

Doi: 10.1177/1756287220940899


Sist oppdatert 21.09.2023