Visualized pre-and subpectoral implant placement for immediate breast reconstruction

2020 En videodemonstrasjon av to operasjonsmetoder for rekonstruering av bryst etter brystkreftoperasjon

Dyrberg DL, Bille C, Gunnarsson GL, Sørensen JA, Thomsen JB Gland Surg. 2019 Oct;8(Suppl 4):S251-S254

Det er et stort behov for rekonstruksjon av bryst etter brystkreftoperasjon. Det er fordeler og ulemper ved flere av operasjonsmetodene. I denne artikkelen beskrives kort to forskjellige metoder, men artikkelen gir også en lenke til videopresentasjon og nærmere beskrivelse av disse to operasjonsmetodene. 

Metodene brukes nå i en pågående randomisert undersøkelse for å finne ut hvilken metode som er best.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.21037/gs.2019.05.09

Sist oppdatert 21.09.2023