Association between lifestyle and site-specific advanced colorectal lesions in screening with faecal immunochemical test and sigmoidoscopy

2020 Er det mulig å skreddersy screening for tarmkreft i stedet for å gi det samme tilbudet til alle?

Knudsen MD, Botteri E,.. et al,. Randel KR, Hoff G, Berstad P Dig Liver Dis. 2020 Dec 10;S1590-8658(20)31042-2

​Et nasjonalt tarmkreftscreeningprogram er planlagt å starte opp i 2021. Siden 2012 har vi hatt en studie gående i Østfold og Vestre Viken som en pilot på et slikt program hvor 140.000 deltakere er trukket ut til tilbud om screening med sigmoidoskopi (bøyelig «tarmkikkert» som undersøker nederste ca. 50 cm av tarmen) eller undersøkelse for usynlig blod i avføringen (FIT, dvs. «Fecal Immunochemical Test» som bare gir utslag på humant blod – ikke f.eks. blodig biff).

Denne delen av pilotstudien omfatter alle 14.832 personene som ble invitert til screening i perioden november 2012 til september 2013. De fylte også ut et spørreskjema om livsstil, inkludert røyking, alkohol, mosjon, kosthold. Dette ga grunnlaget for et skår for «usunn livsstil». Målsettingen var å se om noen faktorer og «livsstil-skår» kunne ha forutsagt funn ved koloskopi av dem som avla positiv screeningtest og om funnene (polypper og kreft) kunne forventes å finnes langt nede eller langt oppe i tykktarmen (dvs. utenfor rekkevidde for sigmoidoskopi) og om dette kan gi grunnlag for et mer individualisert og skreddersydd screeningtilbud. «Avanserte lesjoner», dvs kreft eller polypper med økt risiko for å bli til kreft, ble funnet hyppigere i øvre del av tykktarmen hos dem som røkte, drakk mye alkohol og var overvektige. Denne studien kan tyde på at full tykktarmsundersøkelse med koloskopi (ikke bare sigmoidoskopi) kan være kostnadseffektiv screeningmetode for spesielt personer med høyt skår for «usunn livsstil». Men – det trengs større studier med litt annet design før vi kan trekke noen konklusjoner om dette.


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1016/j.dld.2020.11.021


Sist oppdatert 21.09.2023