Phenomenological Heuristic for Ecopsychology Research

2020 Fenomenologisk heuristikk for økopsykologi forskning

Røseth I, Bongaardt R, Baklien B. A Ecopsychology 21 Oct 2020

Med utsikt til store miljøkatastrofer i overskuelig fremtid, blir spørsmål rundt menneskets relasjon til naturen mer relevant og presserende enn noen sinne. Hvordan kan relasjonen mellom mennesker og naturen leges eller gjenetableres? I denne artikkelen så utforsker vi om fenomenologi kan tilby et passende og hjelpsomt perspektiv for å svare på dette spørsmålet. Fenomenologien tar utgangspunkt i vår levde erfaring med naturen. Vårt mål med denne artikkelen er å tilby en heuristikk som hjelpemiddel til å strukturere fenomenologisk utforskning av relasjonen mellom mennesker og naturen. «Umwelt», «Mitwelt» og «Eigenwelt» heuristikken, basert på fenomenologi, hjelper oss med å skille mellom naturen som meningsfullt strukturert av menneskelig erfaring, den menneskelige intersubjektivitet som ligger under, og den individuelle handlingen av å konstituere mening. Vi beskriver og drøfter Husserliansk fenomenologiske perspektiver i forhold til vår evne til sammenkobling, intersubjektivitet og empati, og hvordan disse kan informere forskningen på feltet.

Denne artikkelen beskriver hvordan fenomenologisk perspektiv og metode kan hjelpe oss med nyttig innsikt og et metodisk rammeverk for å utforske om vår grunnleggende relasjon til naturen.

Idun Røseth

LinkSist oppdatert 21.09.2023