Relasjoner og språk. Psykodynamisk fortolkning av språkets rolle i relasjonsdannelse som bidrag til å forstå grunnlaget for Adult Attachment Interview (AAI)

2020 For barn er det viktig å bevare følelsesmessig, ikke-verbal uttykksform også inn i overgangen til å kunne kommunisere med språk

Halstensen K, Engedal LG, Myrvik H, Haug SHK, Austad A, Thomassen M, Granqvist P 2019 http://matrixtidsskrift.no/

​Denne artikkelen bygger på gjennomgang av publikasjoner fra to psykoanalyse-«skoler» basert på teorier utformet av Stephan Mitchell og Daniel Stern. Før barn lærer seg et verbalt språk å kommunisere med, har de et rikt emosjonelt, ikke-verbalt «språk». Ord kan ikke romme alt som kommuniseres i dette ikke-verbale språket.

Hvis det ikke gis rom for å bevare og videreutvikle mye av dette inn i den verbale språkmestringen, kan det i følge Mitchell og Sterns teorier gå ut over kommunikasjonsevne og selvbilde. 

Geir Hoff

 

Sist oppdatert 21.09.2023