An Aesthetic Factor Priority List of the Female Breast in Scandinavian Subjects

2020 Forsøk på å objektivisere hva som kan bety mest for å oppnå et estetisk bra bryst

Sandberg LJ, Tønseth KA, Kloster-Jensen K, Liu J, Robe C, Reece G, Hansen EH, Berntsen K,.. et al. Plast Reconstr Surg Glob Open 2020 Apr 11;8(10):e3173

Brystkreft er den vanligste kreftform blant kvinner. Det er et stort behov for rekonstruksjon av bryst etter brystkreftoperasjoner og av andre grunner. Målet er å få et resultat som pasienten er fornøyd med og dette har sammenheng med estetikk, dvs. i stor grad en subjektiv vurdering.

I denne studien er det gjort et forsøk på å rangere hvilke av flere objektive mål (høyde, bredde osv) som betyr mest for totalvurderingen «estetisk bra». Tredimensjonale scanningbilder av brystene til 37 unge, friske kvinner ble brukt som vurderingsgrunnlag og 10 plastikkirurger fra private og offentlige klinikker i Skandinavia gjorde vurderingene. 49 forskjellige, målbare variabler ble brukt for rangeringen.

Siden dette var friske personer, er det ikke lett å overføre resultatene til en typisk situasjon med rekonstruksjon av et bryst etter brystkreftkirurgi. I en slik situasjon vil nok graden av oppnådd symmetri i forhold til det andre brystet bety mest. Men – studien er et verdifullt forsøk på å objektivisere hvilke enkeltelementer som kan være viktigst å anstrenge seg spesielt for å få ordnet når utgangspunktet gir klare begrensninger. Bl.a. viste denne studien at utseende og plassering av brystvorten hadde mindre betydning enn forventet rent estetisk. Studien har også begrensninger ved at det var bare plastikkirurger som evaluerte.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1097/GOX.0000000000003173

Sist oppdatert 21.09.2023