Incomplete endoscopic resection of colorectal polyps: a prospective quality assurance study

2020 Hvor ofte blir polypper i tarmen fjernet ufullstendig ved koloskopi?

Pedersen IB, Bretthauer M, Kalager M, Løberg M, Hoff G, Matapour S, Hugin S, Frigstad SO, Seip B, Kleist BA, Løvdal L, Botteri E, Holme Ø Endoscopy 2020

​Koloskopi er en undersøkelse av tykktarm og endetarm med en bøyelig «tarmkikkert». Påvisning og fjerning av polypper ved koloskopi reduserer risikoen for fremtidig tarmkreft. Polyppene fjernes vanligvis med en «lasso» av ståltråd som føres inn gjennom koloskopet og legges rundt polyppen. Ofte brukes strøm for å brenne av polyppen, men lassoen kan også kutte stilken eller «sålen» til polyppen uten bruk av strøm. I dette prosjektet ble fjerning an 327 polypper hos 246 pasienter undersøkt for å kartlegge hvor effektiv lasso-metoden er for å fjerne polypper. 54 polypper (16%) ble ikke fullstendig fjernet. Dette var som oftest (og som ventet) flate polypper uten noen klar «stilk» og polypper som satt helt øverst i tykktarmen. Det var ingen statistisk forskjell mellom de legene som utførte koloskopiene.

Formell utdanning av koloskopører og løpende kvalitetssikring av koloskopivirksomhet er viktig. Den typen polypper som oftest ble ufullstendig fjernet var flate såkalte «serraterte [sagtakkede] polypper» i øvre del av tykktarmen. Det er ikke avklart hvor viktig det er å få fjernet akkurat denne typen polypper for å hindre fremtidig tarmkreft. Det er mulig at disse polyppene bare er en markør for generelt økt risiko for tarmkreft og at videre koloskopikontroller er det viktigste.


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1055/a-1243-0379


Sist oppdatert 21.09.2023