Occupational exposure and the risk of new-onset chronic rhinosinusitis - a prospective study 2013-2018

2020 Kronisk bihulebetennelse kan ha sammenheng med påvirkning på arbeidsplassen

Clarhed UKE, Johansson H, Svendsen MV, Torén K, Fell AK M, J Hellgren Rhinology 2020 Jul 9.

​Nesten hver tiende innbygger i Telemark rapporterte om kronisk bihulebetennelse (KBB) i 2013. Fem år senere undersøkte vi hvor mange som rapporterte ny-oppstått KBB i perioden. KBB er definert som enten tett nese eller rennende nese over minst 12 uker. Ansiktssmerter og redusert/tap av luktesans, kan også være til stede. KBB kan være både allergisk og ikke-allergisk, men for de fleste pasienter med KBB er årsaken ukjent. Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom KBB og vanlige eksponeringer i arbeid. Et tilfeldig utvalg av den voksne befolkningen i Telemark (16-55 år), tilsammen 7 952 personer, svarte på et omfattende spørreskjema om luftveisplager, KBB og eksponering i arbeid i 2013 og igjen i 2018. 

Resultatene viser at arbeid med hårpleieprodukter, rengjøringsmidler, superlim, sterke syrer, stekeos og trestøv gav økt risiko for nyoppstått KBB i løpet av den fem år lange oppfølgingstiden. Det er dermed viktig at leger som møter pasienter med KBB spør om eksponering på arbeidsplassen.

Studies styrke er at den har sett på ny-oppstått KBB over tid, i et stort utvalg fra den generelle befolkningen. Forskningen ble publisert nylig i det velrenommerte tidsskriftet Rhinology.

Anne Kristin M. Fell

Link PubMed

Doi:    10.4193/Rhin20.104

        

Sist oppdatert 21.09.2023