Low prevalence of tick-borne encephalitis virus antibodies in Norwegian blood donors

2020 Lav forekomst av antistoff mot TBE-virus hos blodgivere i Telemark og Vestfold

Marvik Å, Tveten Y, Pedersen A-B, Stiasny K, Andreassen ÅK, Grude N Infect Dis 2020 Sep 14;1-8

​1 121 blodgivere i Telemark og Vestfold ble undersøkt om de hadde antistoff mot TBE-virus som tegn på gjennomgått sykdom samtidig som de fylte ut et spørreskjema som omhandlet flåttbitt, vaksinasjon og kunnskap om TBE-infeksjon. Det var 21 blodgivere som fikk påvist antistoff, 17 av disse var vaksinert mot TBE. Kun 4 (0,4 %) hadde gjennomgått sykdommen uten at de var klar over det.

Det betyr at forekomsten av TBE-infeksjon hos blodgivere er lav, men studien viste også at det var behov for mere informasjon om sykdommen.


Yngvar Tveten

Link PubMed

Doi: 10.1080/23744235.2020.1819561        

Sist oppdatert 21.09.2023