Leukoencephalopathy with calcifications and cysts: Genetic and phenotypic spectrum

2020 Leukoencefalopati med forkalkninger og cyster: genetisk og klinisk bredde

Am J Med Genet A Oct 7 Crow YJ, Marshall1 H, Rice GI, Seabra L, Jenkinson EM, Baranano K, Battini R, Berger A, Blair E, Blauwblomme T, Bolduc F, Boddaert N, Buckard J,.. Hilmarsen H,.. et. al

Leukoencefalopati (sykelige forandringer i hjernens hvite substans) med forkalkninger og cyster (LCC) er en svært sjelden sykdom forårsaket av genfeil i en del av arvestoffet som kalles SNORD118-genet. MR bilder av syke mennesker viser karakteristiske forandringer i hjernen. Hvordan sykdommen kommer klinisk til uttrykk derimot varierer en god del fra person til person.
SNORD118-genet er en type gen hvor det er spesielt krevende å finne ut om genfeilen er direkte årsak til sykdom, da genet ikke koder for et protein. Hensikten med denne studien var å kartlegge genfeil i SNORD118-genet og sykdomsbildet i en stor gruppe pasienter med LCC.

Studien omtaler 64 personer med LCC fra 56 familier. Sykdommen artet seg nokså likt innad i samme familie, men mellom familier var det stor variasjon i forløp. Noen forklaring for eksempel på det store spennet i sykdomsstart – fra 3 uker til 67 år – har man ikke funnet.
Ved hjelp av zebrafisk er man kommet fram til at LCC forårsakes av én mild og én alvorlig genfeil i kombinasjon. Fostre med to alvorlige genfeil, vil sannsynligvis ikke overleve. Vi kan ikke forutsi hvordan sykdommen vil komme til uttrykk basert på hvilke to SNORD118 genfeil en person har.

Én pasient analysert ved Seksjon for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark er med i studien. Artikkelen har bidrag fra forskere og klinikere fra hele verden, noe som understreker at kunnskap om ultra-sjeldne genetiske sykdommer avhenger av internasjonalt samarbeid.

Hilde Tveitan Hilmarsen

Link PubMed

Doi: 10.1002/ajmg.a.61907

Sist oppdatert 21.09.2023