Patient-reported outcome after treatment for definite Lyme neuroborreliosis

2020 Liten risiko for langtidsplager etter nevroborreliose

Eikeland R, Ljøstad U, Helgeland G, Sand G, Flemmen HØ, Bø MH, Nordaa L, Owe JF, Mygland Å, Lorentzen ÅR Brain Behav. 2020 Mar 9:e01595

De fleste flått-bitt gir ingen sykdom, men ca. 2% kan føre til borreliose som er den vanligste av smittsomme sykdommer som kan overføres fra flått. De fleste blir friske etter behandling for borreliose, men det er rapportert tilfeller av langtidsvirkninger, f.eks. lammelser, «fatigue» (utmattelse) og hukommelsessvikt. Omfanget av disse langtidsvirkningene er svært usikkert. Noen betviler også at de har sammenheng med borreliosen.

I denne undersøkelsen har 13 nevrologiske sykehusavdelinger i Norge gått igjennom journalene til pasienter innlagt med nevrologiske tegn på nevroborreliose i perioden 2006-2014. 598 pasienter ble identifisert og invitert til å delta i en spørreundersøkelse 1-10 år etter at diagnosen ble stilt. Validerte spørreskjema på «fatigue», kroppslige plager, angst og depresjon og livskvalitet ble benyttet. Disse er også benyttet på norsk gjenomsnittsbefolkning til sammenligning. 258 (43%) besvarte spørreskjemaene. Når en korrigerte for andre sykdommer som kan gi tilsvarende plager, var det ingen forskjell mellom pasientene med nevroborreliose og normalbefolkningen 1-10 år etter diagnose. Undersøkelsen tyder på at langtidsresultatene etter nevroborreliose er gode. 

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1002/brb3.1595

Sist oppdatert 21.09.2023