The role of the tumour microenvironment in the angiogenesis of pituitary tumours

2020 Lokale celler og stoffer som kan påvirker vekst av svulster i hypofysen?

Marques P, Barry S, Carlsen E, Collier D, Grossman AB, Korbonits M Endocrine 18 Sep 2020

Hypofysen (“pituitary gland” på engelsk) er selve «sjefskjertelen» for produksjon av hormoner. En unnselig liten sak (1 cm diameter) plassert godt bortgjemt under hjernen i et trangt rom med andre viktige strukturer som nærmeste nabo. Selv om de fleste svulster i hypofysen er godartede, dvs. at de ikke sprer seg som vanlig kreft, så kan all vekst i denne inneklemte kjertelen få alvorlige følger.

Ingen svulster kan vokse uten blodforsyning. Produksjon av blodårer til svulster påvirkes av stimulerende stoffer i og nær svulsten. I denne studien er vev fra hypofysesvulster dyrket i cellekulturer for å få et bilde av hvilke prosesser som kan bety noe for utviklingen av blodårer til hypofysesvulster. Studien tyder på at såkalte cytokiner spiller en rolle i tillegg til visse immunceller av typen makrofager, men konklusjoner kan ikke trekkes ut fra denne studien.


Geir Hoff
Sist oppdatert 21.09.2023