Lung function and Oxygen saturation after participating in Norseman Xtreme Triathlon.

2020 Lungefunksjon og oksygenmetning etter å ha deltatt i Norseman Xtreme Triathlon

Scand J Med Sci Sports. 2020 Mar 9 Stensrud T, Rossvoll Ø, Mathiassen M, Melau J, Illidi C, Østgaard HN, Hisdal J, Stang J

Hvert år deltar tusenvis av mennesker i harde utholdenhetskonkurranser rundt omkring i verden. En av de hardeste konkurransene foregår i Norge, og er kalt Norseman Xtreme Triathlon. Den starter med at deltagerne hopper fra en ferge i Hardangerfjorden, og svømmer 3800 meter inn til Eidfjord. Deretter sykler de opp Mårbødalen og opp på Hardangervidda til Geilo. Ved Geilo tar de av til Dagali og sykler videre til Austbydi i Tinn kommune i Telemark. Total sykkeldistanse er 180 kilometer. Ved Autbygdi starter de å løpe mot Rjukan og tar etter hvert av til Gaustatoppen. Målgang er på Gaustatoppen etter 42 km løping.

63 utøvere fra konkurransen var med i studien. Vi ønsket å måle hvordan lungefunksjonen til deltagerne var etter målgang etter en så hard konkurranse. Treningspåført bronkiesammentrekning (Exercise-Induced Bronchoconstriction - EIB) betyr at luftveiene i lungene trekker seg sammen på grunn av trening. Det gir sammentrekning av den glatte muskulaturen i lungene. Dette fører ofte til kortpustenhet og hoste. Treningsindusert Arteriell Hypoxemi (Excercise-Induced Arterial Hypoxemia – EIAH) er et relativt kjent fenomen hos godt trente utøvere. Hypoxemi betyr «mindre oksygen», og derfor betyr EIAH mindre oksygen i blodet. Vi kan måle oksygeninnholdet i blodet med en enkel fingerprobe. Normal verdi for oksygeninnhold i blodet er 90-100%, og EIAH er definert som en reduksjon på 4% eller mer.

Vårt hovedmål var å finne ut om utøverne på Norseman Xtreme Triathlon var utsatt for EIB og/eller EIAH. For å gjøre dette, gjorde vi målinger på lungene før konkurransestart, med det samme de passerte målstreken, og dagen etter konkurransen. Deretter kunne vi sammenligne resultatene.

Vi fant at nesten halvparten av alle deltagerne hadde symptomer på Treningspåført bronkiesammentrekning (EIB) rett etter konkurransen, og at to tredjedeler hadde tegn på Treningspåført Arteriell Hypoxemi (EIAH) I tillegg til dette, hadde 28% av deltagerne vi testet nedsatt lungefunksjon dagen etter konkurransen.

Resultatene kan ha betydning for medisinsk personell som skal beredskap under konkurranser, samt for helsepersonell som tar imot utøvere på legekontor eller akuttmottak etter konkurranser. Det har også betydning i et folkehelseperspektiv, for å se på hvordan trening påvirker helsen.

Maria Krogseth

Link PubMed

Doi: 10.1111/sms.13651

Sist oppdatert 21.09.2023