Resilience and lifestyle-related factors for health-related quality of life among early adolescents: a cross-sectional study

2020 Nok søvn og evnen til stressmestring er spesielt viktig for livskvalitet blant ungdom

Bottolfs M, Støa EM, Reinboth MS, Svendsen MV, Schmidt SK, Oellingrath IM, Bratland-Sanda S J Int Med Res.  2020 Feb;48(2):300060520903656

Tiden som ungdom er ofte retningsgivende for livet som voksen – inkludert livsstilen (fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring, søvn). Noen land har tilrådning om 8-10 timer sammenhengende søvn for ungdom, minst 60 minutter fysisk aktivitet per dag og maks 2 timer på dataskjerm/TV per dag i fritiden – tilrådninger som i stor grad ikke etterleves.

I denne studien ble 813 åttendeklassinger ved skoler i Telemark invitert til å delta i en livsstils-undersøkelse. 611 (79%) deltok. Bortsett fra måling av høyde og vekt, en løpetest for måling av hjerte-/lungefunksjon og bruk av bærbar elektronikk for å måle aktivitet, ble øvrige data framskaffet med hjelp av spørreskjema – sosioøkonomisk status, livskvalitet, livsstil, kosthold, søvn og «resiliens» (evnen til å håndtere stress og negative livshendelser, dvs. psykologisk motstandskraft). Prosjektet som er kalt «Liv og røre i Telemark» er ledet fra Universitetet i Sørøst-Norge avdeling Bø. Det ble startet i sin tid av Telemark Fylkeskommune.

Bare 36% innfridde tilrådningen om minst 60 minutter mosjon per dag og kostvanene var heller ikke bra. I de statistiske analysene viste det seg at søvn og psykologisk motstandskraft hadde størst betydning på målingen av livskvalitet. Anbefalt kosthold hadde også sammenheng med velvære. Studien viser at vi har et forbedringspotensiale på livsstil blant ungdom også i Telemark.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1177/0300060520903656

 

Sist oppdatert 15.09.2022