Comparable increases in dural sac area after three different posterior decompression techniques for lumbar spinal stenosis: radiological results from a randomized controlled trial in the NORDSTEN study

2020 Nye operasjonsmetoder for spinalstenose

Hermansen E,….., KJ Haug, et al Eur Spine Journal, June 202

Spinalstenose betyr “trangt rom for alle nervene i ryggmargen». Dette gir bl.a. utstrålende smerter grunnet press mot nerverøttene ut fra ryggmargen. Behandlingen er å tilby forskjellige former for operasjon for å gi mer plass og mindre press mot nerverøttene. For 10-20 år sidene var resultatene av operasjon ikke veldig gode. I løpet av siste 10 år er det utviklet flere typer operasjoner som gir bedre resultater, men det mangler dokumentasjon på hvilke av disse metodene som er best.

Dette er en foreløpig rapport fra en meget stor og omfattende undersøkelse av behandlingstilbud for spinalstenose – NORDSTEN-studien. I denne rapporten deltok 17 norske sykehus. Tre forskjellige operasjonsmetoder ble sammenlignet i en randomisert studie hvor 437 pasienter ble trukket ut til behandling med en av de tre metodene, dvs. ca. 145 pasienter i hver gruppe. Tre måneder etter operasjon kunne en med MR-teknikk måle en økning på minst 50% «romslighet» i spinalkanalen hos 84% av de opererte – omtrent samme resultat ved hver av de tre operasjonsmetodene. 

Det gjenstår å se hvilken effekt operasjonsmetodene kan ha på pasientenes plager over tid. 

Knut Jørgen Haug/Geir Hoff

Doi: 10.1007/s00586-020-06499-0


Sist oppdatert 21.09.2023