Reverse shoulder arthroplasty is superior to plate fixation at 2 years for displaced proximal humeral fractures in the elderly: a multicenter randomized controlled trial

2020 Operasjon med reversert skuldeprotese er bedre enn operasjon med plate og skruer for brudd i øvre del av overarmsbenet hos eldre pasienter. En mulitsenter randomisert kontrollert studie

Fraser AN, Bjørdal J, Wagle TM, Karlberg AC, Lien OA, Eilertsen L, Mader K, Apold H, Larsen LB, Madsen JE, Fjalestad T J Bone Joint Surg Am. Jan 20

​Brudd i øvre del av overarmsbenet er et av de vanligste bruddene hos eldre. Det er et brudd som medfører mye smerte og redusert funksjon for den det gjelder. Mange av bruddene kan behandles med smertelindring og gradvis opptrening, men noen bør opereres. Det er mangel på kunnskap om hvilken operasjonsmetode som er best for pasienten.

Denne studien sammenlignet to av de vanlige operasjonsmetodene, enten å skru bruddet sammen med skruer og plate, eller å skifte ut hele leddet med en protese (reversert skulderprotese). Pasienter ved flere sykehus i Norge deriblant Sykehuset Telemark, deltok i studien.  I studien ble 124 pasienter ved hjelp av loddtrekning operert enten med skruer og plate, eller protese. De ble fulgt opp med kontroller for å se på funksjon og røntgenbilder ble vurdert med tanke på resultat.

Etter 2 år kan man konkludere med at der er bedre funksjon i gruppen som fikk protese, enn i gruppen som fikk skrudd bruddet sammen. Forskjellen i funksjon var størst hos de med størst knusning i bruddet.

Det ser ut som om reversert skulderprotese gir bedre funksjon enn å skru bruddet sammen, men vi vil følge opp pasientene i studien også med testing etter 5 år. Det er viktig også å se på langtidsresultater, før man endelig kan konkludere.

Hilde Apold

Link PubMed

Doi: 10.2106/JBJS.19.01071

Sist oppdatert 21.09.2023