Outcome of Ulcerative Colitis 20 Years after Diagnosis in a Prospective Population-based Inception Cohort from South-Eastern Norway, the IBSEN Study

2020 Oppløftende resultater fra langtidsoppfølgning (20 år) av pasienter med ulcerøs kolitt i Norge

Monstad, Solberg IC,……Huppertz-Hauss G et al J Crohn Colitis 2020

Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelsessykdom i tykktarm og endetarm. Årsaken er ukjent. I 1990-årene ble det startet en systematisk registrering av nyoppståtte tilfeller i den såkalte IBSEN-studien (Inflammatory Bowel disease in South-Eastern Norway). 400 av 519 pasienter med ulcerøs kolitt har nå vært fulgt i 20 år. 119 (23%) var døde, hvorav 8 sannsynligvis i forbindelse med sykdommen (5 med tarmkreft, 2 med gallegangskreft og én døde etter operasjon for ulcerøs kolitt). 23% dødelighet var som ventet i tilsvarende norsk befolkning uten ulcerøs kolitt. 13% av de 519 var blitt operert for sykdommen i løpet av 20 år. Risikoen for tilbakefall ble redusert etter som årene gikk. Siste 10 år hadde 1/5 av pasientene tilbakefall en eller flere ganger. Tilheling av tarmbetennelsen i løpet av første år etter diagnose halverte risikoen for senere tilbakefall.

Studien har gitt et godt innblikk i forløpet av en kronisk sykdom som mange må forholde seg til hele livet. I denne studien var sykdomsforløpet stort sett mildt, det var ingen økt risiko for død og få operasjoner i forhold til rapporter fra andre land.


Geir Hoff

Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa232


Sist oppdatert 21.09.2023