Pooled analysis of WHO Surgical Safety Checklist use and mortality after emergency laparotomy.

2020 Oppløftende resultater ved bruk av WHO’s sjekkliste for bedring av operasjonstilbud til pasienter

Harrison..., Lauzikas, Wiborg, Holte...et al. Br J Surg. 2019 Jan;106(2):e103-e112.

​Verdens Helseorganisasjon (WHO) utarbeidet en sjekkliste i 2009 med 19 punkter som bør sjekkes rutinemessig for å sikre god kvalitet på operasjonstilbudet til pasienter. Sjekklisten er vist å føre til betydelige forbedringer, men er for det meste prøvd ut ved planlagte operasjoner – ikke ved hasteoperasjoner (øyeblikkelig hjelp – ø.hj.-operasjoner) hvor risikoen er høy og potensialet for nytte av sjekklisten kanskje enda større enn ved planlagte operasjoner.

I denne studien ble i alt 26.228 bukoperasjoner (mageoperasjoner) rapportert fortløpende i en periode fra 76 land. Dette var både planlagte og ø.hj.-operasjoner. Sjekklisten ble brukt i over 70% i begge gruppene – henholdsvis i 71% og 74% av operasjonene. Totalt og samlet for alle land og alle operasjonene var dødeligheten lavere etter operasjoner hvor sjekklisten var brukt (5,3%) enn der hvor den ikke var brukt (7,1%). Den største effekten ble registret for ø.hj.-operasjoner utført i utviklingsland (land med lavt skår på UN Human Development Index - HDI) med redusert dødelighet fra 7,0% til 2,7% ved registret bruk av sjekklisten. Resultatene er oppløftende, men vi kan ikke utelukke selektiv underrapportering i denne type studier.


Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1002/bjs.11051

 

Sist oppdatert 21.09.2023