"Talk to me, not at me": obese women's experiences of birth and their encounter with birth attendants-a qualitative study

2020 Overvektige kvinners opplevelse av fødsel og deres møte med fødselshjelpere

Thorbjörnsdottir KE, Karlsen IE, Dahl B, Røseth I Int J Qual Stud Health Well-being. Dec 2020

Målet med studien var å utforske overvektige kvinners opplevelse av fødsel og møtet med fødselshjelpere. Vi gjennomførte kvalitative dybde-intervjuer med 10 kvinner (KMI ≥ 30) og analyserte dataene med en deskriptiv fenomenologisk metode. Resultater: Vi identifiserte fire konstituenter: Forforståelsen og fordommer om at man er usunn og har mindre gjennomføringsevne; «Talk to me, not at me!» – viktigheten av informasjon og kommunikasjon, og; Å føle seg trygg nok til å være fødeboblen. Det å være overvektig fødekvinne innebar opplevelser av både utfordringer og muligheter. Erfaringer med fordommer, fremmedgjorthet, et stort fokus på risiko og et tap av autonomi i møte med fødselshjelpere påvirket opplevelsen av fødselsprosessen negativt. Kvinnene ønsket møter med støttende og inkluderende fødselshjelpere, disse møtene hadde en positiv innvirkning på fødselsopplevelsen til overvektige kvinner.

Studien gir klinisk nyttig kunnskap om hvordan vi best kan møte og tilrettelegge for overvektige kvinner i fødsel.

Idun Røseth

Link PubMed

Doi:    10.1080/17482631.2020.1845286   

Sist oppdatert 21.09.2023