Partial Response to Sorafenib in a Child With a Myeloid/Lymphoid Neoplasm, Eosinophilia, and a ZMYM2-FLT3 Fusion

2020 Partiell respons til behandling med Sorafenib hos et barn med en myeloid/lymfoid kreftform, eosinofili og en ZMYM2-FLT3 genfusjon

Munthe-Kaas MC, Forthun RB, Brendehaug A, Eek AK, Høysæter T, Osnes L, Prescott T, Spetalen S, Hovland R J Pediatr Hematol Oncol , 2020 aug.

Denne rapporten omhandler et barn med en sjelden form for blodkreft som var vanskelig å klassifisere og derfor vanskelig å behandle. Genetisk testing avklarte årsaken til sykdommen og førte til at barnet fikk et nytt medikament, Sorafenib.

Sytten måneder etter oppstart av dette medikamentet ser man ikke lenger kreftceller i blodet i mikroskopet mens genetisk testing viser at barnet fortsatt har noen unormale blodceller.

Konklusjonen er at barnet så langt har hatt god effekt av den nye behandlingen.

Trine Prescott

Link PubMed

Doi: 10.1097/MPH.0000000000001890

Sist oppdatert 21.09.2023