Benefits of clinical criteria and high-throughput sequencing for diagnosing children with syndromic craniosynostosis

2020 Presis diagnose av kraniosynostose er viktig for individuell oppfølging, prognose og veiledning

Tønne E, Due-Tønnessen BJ, Mero IL, Wiig US, Kulseth MA, Vigeland MD, Sheng Y, von der Lippe C, Tveten K,.. et.al Eur J Hum Genet 7 Dec 2020

Personer med syndromal og ikke-syndromal kraniosynostose trenger ulik oppfølging og
informasjon. I denne studien beskriver vi detaljerte kliniske kriterier for kraniosynostose og presenterer bredden av genetiske diagnoser hos personer med syndromal kraniosynostose.

Trinnvis tilnærming:
Studien inkluderte 381 barn med kraniosynostose. Alle ble vurdert av spesialist i klinisk
genetikk etter et definert sett med kliniske kriterier og definert til å ha syndromal eller ikkesyndromal kraniosynostose. Barn med syndromal kraniosynostose (27 %) fikk utført trinnvis genetisk utredning med enkeltgen analyse for spesifikke gener,, en finmasket
kromosomanalyse (aCGH), og til slutt et spesialtilpasset genpanel med et utvalg gener kjent assosiert med syndromal kraniosynostose. Dette avdekket en genetisk årsaksdiagnose hos 73 % av barna med syndromal kraniosynostose
Bredere genetisk testing ga flere diagnoser:
Ved å utvide genpanelet med flere gener og bruke biologiske foreldre som ledd i tolkning av analysen, såkalt triobasert panel, fikk enda flere påvist en genetisk årsaks diagnose (84 %).
Uvanlig årsak til syndromal kraniosynostose:
Vanlige årsaker til syndromal kraniosynostose ble påvist hos 53 personer (56 %), mens 26 personer (28 %) hadde mer sjeldne genetiske syndromer. Et syndrom som ikke vanligvis er assosiert med syndromal kraniosynostose ble påvist hos 17 personer. Kun 16 personer hadde negative genetiske analyser.
Genetisk mangfold:
Det genetiske mangfoldet påvist i denne studien viser at det er viktig med bred genetisk
testing hos personer med syndromal kraniosynostose. Personer med mistanke om
syndromal kraniosynostose bør få vurdering hos klinisk genetiker og tilbud om utvidet
genetisk testing. En presis diagnose gir betydning for videre oppfølging etter behandling, prognose og genetisk veiledning. 

Charlotte von der Lippe og Elin Tønne

Doi: https://doi.org/10.1038/s41431-020-00788-4


Sist oppdatert 21.09.2023