Large genome-wide study identifies three novel variants for restless legs syndrome

2020 «Rastløse ben» er forbundet både med genetiske variasjoner og livsstil

Didriksen M,… Sigmundsson T et al Communications Biology 2020

“Restless legs” eller «rastløse ben» på norsk er en vanlig tilstand med uimotståelig trang til å bevege bena på grunn av kribling og «mauring» i bena. I Europeiske land er forekomsten rapportert hos 5-19% av befolkningen – altså svært vanlig. Så er det selvsagt grader av dette. Tilstanden har sammenheng med en neurotransmitter substans – dopamin og er rapportert som mer plagsom hos personer med overvekt, høyt alkoholinntak, røyking og lite mosjon.  Det er påvist 20 genvariasjoner som er assosiert med tilstanden.

I denne studien er genetiske undersøkelser koblet med kliniske opplysninger fra 480.982 personer i Europa og USA. 19 av de 20 kjente genvariasjonene ble bekreftet å være assosiert med rastløse ben. I tillegg ble det funnet ytterligere tre genvariasjoner assosiert med tilstanden. Betydningen av livsstilsfaktorer som nevnt ovenfor, og som kan endres til det bedre, ble bekreftet også i denne studien.

Geir Hoff

Doi: 10.1038/s42003-020-01430-1


Sist oppdatert 21.09.2023