Risk of colorectal cancer in a population-based study 20 years after diagnosis of ulcerative colitis: results from the IBSEN study

2020 Risikoen for tarmkreft er redusert for pasienter med ulcerøs kolitt og er nå på nivå med risikoen for den øvrige befolkningen i Norge

Klepp P, Brackmann S, Cvancarova M, Høivik ML, Hovde Ø, Henriksen M, Huppertz-Hauss G, Bernklev T..et.al BMJ Open Gastro 26;7(1):e000361

I denne studien ble 517 nyoppdagede tilfeller av ulcerøs kolitt fortløpende rekruttert inn i IBSEN-prosjektet (Inflammatory Bowel disease in South-East Norway) i løpet av 1990-1993 og fulgt opp i løpet av 20 år etter diagnose. Tidligere hadde denne pasientgruppen høy risiko for å få tarmkreft, men mye tyder på at denne risikoen er betydelig redusert – antakelig på grunn av bedre betennelsesdempende medisiner for denne sykdommen. En stor undersøkelse fra Danmark har vist at disse pasientene ikke hadde noen høyere risiko for tarmkreft enn den øvrige befolkningen i løpet av 30 år etter å ha fått påvist ulcerøs kolitt.

Nå viser oppfølgingen i den norske IBSEN-studien det samme: Risikoen for tarmkreft var 1,6% i løpet av 20 år etter kolitt-diagnosen og dette tilsvarer risikoen for tarmkreft i den øvrige norske befolkningen.

Geir Hoff

Link PubMed

Doi: 10.1136/bmjgast-2019-000361

 

Sist oppdatert 21.09.2023